gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-11071295654/6gU_CL-o0dsYEKahmp8p'}); function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-11071295654/f_2LCPuq09sYEKahmp8p', 'event_callback': callback }); return false; } gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-11071295654/A3AhCNG46JAZEKahmp8p', 'transaction_id': '' });

ZAWIADOMIENIU O NARUSZENIU DOTYCZĄCYM TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Właściciel Serwisu:

………………………………

………………………………

………………………………

Użytkownik:

Imię i nazwisko lub firma użytkownika: ……………………………………................

Adres e-mail: ……………………………………................

Uprzejmie informujemy, że w odniesieniu do treści zamieszczonych przez Pana/Panią w naszym Serwisie pod nazwą …………………….. dokonaliśmy weryfikacji, czy treści te są zgodne z Regulaminem Serwisu. W związku z tą weryfikacją podjęliśmy decyzję o:

□ zablokowaniu dostępu do tych treści w Serwisie;

□ trwałym usunięciu treści z Serwisu;

□ zablokowaniu dostępu do Pana/Pani konta użytkownika;

□ trwałym usunięciu Pana/Pani konta użytkownika;

□ zawieszeniu Panu/Pani możliwości …………………. przez okres …………….. dni;

□ trwałym uniemożliwieniu Panu/Pani korzystania z …………………………………..;

□ inne: …………………………………………………………………………………………………………..

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe uzasadnienie dla podjętej przez nas decyzji w związku z przeprowadzoną weryfikacją zamieszczonych przez Pana/Panią treści.

 

Powód dokonania weryfikacji treści

 

 

Podmiot inicjujący weryfikację (sprawdzenie własne, zgłoszenie przez osobę trzecią)

 

Wykorzystywanie zautomatyzowanych środków podczas weryfikacji treści

 

Adres URL, gdzie znajduje się zgłaszana treść, lub inne informacje, które umożliwią identyfikację zgłaszanej treści 

 

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące sprawy

 

 

Nasza decyzja dotycząca weryfikowanych treści

 

Fakty i okoliczności, na podstawie których podjęliśmy decyzję dotyczącą weryfikowanych treści

 

Wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, w oparciu o którą podjęliśmy decyzję dotyczącą weryfikowanych treści

 

Powody, dla których uznaliśmy weryfikowane treści za niedozwolone

 

Procedura odwoławcza od podjętej przez nas decyzji