gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-11071295654/6gU_CL-o0dsYEKahmp8p'}); function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-11071295654/f_2LCPuq09sYEKahmp8p', 'event_callback': callback }); return false; } gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-11071295654/A3AhCNG46JAZEKahmp8p', 'transaction_id': '' });

Regulamin zajęć prowadzonych przez Smart Kids Wojciech Mickiewicz w warunkach reżimu sanitarnego


1. Udział w zajęciach biorą jedynie osoby zdrowe bez kataru, kaszlu, gorączki itp. Stan ten przed każdymi zajęciami rodzic potwierdza podpisem .
 
2. Przed wejściem na zajęcia należy zdezynfekować dłonie specjalnymi środkami, które będą do tego wyznaczone.
 
3. Ilość osób uczestniczących w zajęciach jest ograniczona, dlatego na zajęciach w przypadku młodszych dzieci może przebywać tylko 1 rodzic/opiekun prawny.

4. Osoby dorosłe zobowiązane są do zakrywania ust i nosa podczas zajęć.

5. Osoba prowadząca zajęcia wyposażona jest w przyłbicę.

6. Po zajęciach sala każdorazowo jest dezynfekowana środkami do dezynfekcji powierzchniowej oraz wietrzona.

7. Przerwy między zajęciami wynoszą co najmniej 15 minut.

8. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do utrzymywania bezpiecznego dystansu (1,5-2m)Białystok dn……………………. Podpis …………………………….


Oświadczenie:

Oświadczam, że dobrowolnie w czasie stanu pandemii COVID-19 uczestniczę w zajęciach prowadzonych przez firmę Smart Kids Wojciech Mickiewicz (umuzykalniających/ terapeutycznych/ konsultacjach psychologicznych) i jestem świadomy/a istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID 19 (dziecka rodziców, opiekunów i innym domowników) i w przypadku zachorowania nie będę wnosił roszczeń, skarg i zażaleń. Firma Smart Kids nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki zakażenia się uczestników zajęć wirusem SARScov2.Białystok dn……………………. Podpis …………………………….Oświadczam, iż jestem świadom, że w wypadku wykrycia ogniska koronawirusa w firmie Smart Kids Wojciech Mickiewicz właściciel firmy zobowiązany jest przekazać dane kontaktowe wyznaczonej przez obowiązujące przepisy Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Dane te zostaną udostępnione tylko i wyłącznie na prośbę Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej. Białystok dn……………………. Podpis …………………………….